Các nguyên tắc cơ bản của thiết kế phần mềm khám chữa bệnh tốt

Tại Giaiphapclinic, chúng tôi biết điều gì tạo nên thiết kế phần mềm khám chữa bệnh tốt trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của các giải pháp công nghệ y tế và IoT chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi sử dụng các quy tắc đã được thử nghiệm để đảm bảo độ tin cậy đặc biệt, tính bền vững và chất lượng cao nhất trong các giải pháp phần mềm mình xây dựng. 

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của mình với bạn. Tất cả chúng ta đều thích phần mềm khám chữa bệnh tốt, vừa dễ sử dụng vừa có chức năng cao. Các nhà phát triển phần mềm được thử thách để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng – những nhà quản lý phòng khám, trong khi vẫn giữ UX và chức năng là cốt lõi của quá trình phát triển.

Để làm được điều đó, hầu hết họ cần dựa vào các nguyên tắc hướng dẫn nhất định chi phối các phương pháp hay nhất về thiết kế phần mềm.

1 – 5 mục tiêu của kỹ thuật phần mềm khám chữa bệnh tốt

Khi thiết kế một giải pháp phần mềm khám chữa bệnh, chúng tôi theo đuổi 5 mục tiêu bao gồm cốt lõi của tất cả các yêu cầu và quy tắc phần mềm:

1.1 – Mục tiêu số 1 – Tính đúng đắn

Thiết kế phần mềm tốt có nghĩa là xây dựng một hệ thống lành mạnh, được đặc trưng bởi sự tích hợp chính xác, không có xung đột của tất cả các yếu tố và chức năng phần mềm thiết yếu.

1.2 – Mục tiêu số 2 – Tiêu thụ tài nguyên tối ưu

Thiết kế phần mềm tốt bao gồm một cách tiếp cận khôn ngoan, tiết kiệm chi phí đối với tài nguyên hệ thống. Hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng xác định thiết kế phần mềm chất lượng cao.

1.3 – Mục tiêu số 3 – Mô đun và khả năng mở rộng

Thiết kế phần mềm tốt phải dễ mở rộng và dễ hiểu sau khi nó được chuyển giao. Nó cần được xây dựng theo nguyên tắc mô đun nổi tiếng, sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực kỹ thuật. Mục đích của mô đun trong thiết kế phần mềm là giữ cho độ phức tạp có thể quản lý được, cho phép làm việc song song và thích ứng với sự không chắc chắn trong tương lai.

1.4 – Mục tiêu số 4 – Sự hoàn chỉnh

Thiết kế phần mềm tốt phải bao gồm các thành phần phần mềm cần thiết gồm mô-đun, đối tượng dữ liệu, giao diện bên ngoài… Tất cả các phụ thuộc giữa các mô-đun và các thực thể ảo khác nên được hài hòa và tuân thủ các nguyên tắc kế thừa.

1.5 – Mục tiêu số 5 – Khả năng bảo trì

Thiết kế phần mềm tuyệt vời mang lại sự linh hoạt và sẵn sàng cho việc thực hiện các yêu cầu thay đổi (Ví dụ: Thêm các tính năng mới). Tại Giaiphapclinic, chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm khám chữa bệnh có thể tùy chỉnh và bảo trì. Chúng tôi hiểu rằng thiết kế phần mềm có thể bảo trì là nền tảng thực sự cho khả năng cạnh tranh và cải tiến liên tục.

2 – 7 nguyên tắc thiết kế hệ thống cơ bản trong kỹ thuật phần mềm

Có những nguyên tắc thiết kế quan trọng, nhất định phải được tuân theo trong quá trình phát triển phần mềm. Khi được áp dụng đúng cách, các nguyên tắc thiết kế phần mềm này đảm bảo rằng sản phẩm phần mềm khám chữa bệnh của bạn sẽ đạt được 5 mục tiêu kỹ thuật đã được giải thích ở trên.

2.1 – Nguyên tắc trừu tượng (Abstraction)

Tất cả các kỹ thuật phần mềm hiện đại chủ yếu liên quan đến việc làm việc với nhiều kiểu trừu tượng khác nhau. Cách tiếp cận chung này được gọi là phát triển phần mềm hướng đối tượng (object-oriented software development).

Sử dụng nguyên tắc trừu tượng có nghĩa là che giấu sự phức tạp của mã hóa và các chi tiết thừa đằng sau các phần trừu tượng cấp cao và không đi sâu vào chúng cho đến khi thực sự cần thiết.

Nhờ các khái niệm thiết kế dựa trên trừu tượng, bạn có thể giảm dữ liệu không liên quan, tăng tốc quá trình phát triển và cải thiện chất lượng chung của kết quả lập trình.

2.2 – Nguyên tắc sàng lọc (Refinement)

Điều này có nghĩa là loại bỏ các tạp chất cấu trúc bằng cách chuyển từ cấp độ cao hơn của thiết kế phần mềm (trừu tượng) xuống cấp độ thấp hơn theo từng bước. Theo ý tưởng này, tinh chỉnh là một quá trình gia tăng, trong đó một nhóm kỹ sư phần mềm đi sâu vào để có thêm các chi tiết kỹ thuật ở mỗi bước. Bằng cách này, thiết kế phần mềm được xây dựng một cách nhất quán mà không lãng phí thời gian cho những vấn đề không liên quan hoặc phụ.

2.3 – Nguyên tắc mô-đun (modularity)

Việc chia một dự án hoặc hệ thống phức tạp thành các thành phần nhỏ hơn giúp hiểu và quản lý sản phẩm tốt hơn. Các mô-đun riêng biệt có thể được tạo độc lập và lắp ráp với nhau và (hoặc) tái sử dụng và kết hợp lại, nếu được yêu cầu. Điều này cũng tạo điều kiện cho khả năng mở rộng dễ dàng hơn trong các hệ thống phần mềm.

2.4 – Nguyên tắc kiến trúc (Architecture)

Mọi thứ trong hệ thống phần mềm khám chữa bệnh của bạn nên được lên kế hoạch trước và phê duyệt với sự trợ giúp của các phương pháp đánh giá kỹ thuật. Các sai sót nghiêm trọng của hệ thống phải được tránh ngay từ đầu.

Tương tác giữa các thành phần hệ thống khác nhau (Ví dụ: mô-đun và phần trừu tượng) nên là trọng tâm của các nỗ lực kiến ​​trúc. Tất cả đều phải được sắp xếp liền mạch trong một cấu trúc phần mềm vững chắc. Mối quan hệ giữa chúng cần được mô tả chi tiết.

2.5 – Nguyên tắc mẫu thiết kế (Pattern)

Cung cấp các giải pháp dựa trên mẫu thiết kế là một trong những kỹ thuật quan trọng nhất cho phép các nhà phát triển phần mềm đạt được khả năng dự đoán của hệ thống trong khi tiết kiệm rất nhiều thời gian. Điều này cũng giúp họ có thể nhanh chóng xử lý các sự cố điển hình và áp dụng các giải pháp dựa trên mẫu để khắc phục chúng ngay lập tức.

2.6 – Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu (Data protection)

Dữ liệu phải được bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Do đó, nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cần được áp dụng trong toàn bộ cấu trúc phần mềm. Ví dụ, thông tin có thể truy cập thông qua một mô-đun phần mềm sẽ không thể truy cập được thông qua một mô-đun khác trừ khi nó được cho phép và quy định một cách rõ ràng bởi kế hoạch kiến trúc phần mềm.

2.7 – Nguyên tắc tái cấu trúc (Refactoring)

Tái cấu trúc là quá trình liên tục mang lại những cải tiến cho cấu trúc phần mềm bên trong mà không ảnh hưởng đến cách thức nó hoạt động hoặc chức năng của nó.

Trên thực tế, thực hành tái cấu trúc là một phần của quy trình bảo trì phần mềm vĩnh viễn và liên quan đến việc xem xét và cải tiến thường xuyên mã lập trình để làm cho chúng hiệu quả và nhẹ hơn.

Quá trình phát triển phần mềm khám chữa bệnh rất phức tạp và việc xây dựng một sản phẩm cao cấp hoạt động hoàn hảo đòi hỏi sự tuân thủ có chủ ý và chính xác đối với các nguyên tắc thiết kế phần mềm cơ bản. Các nhà phát triển giàu kinh nghiệm tại Giaiphapclinic hiểu giá trị của các nguyên tắc đã được kiểm chứng và chúng tôi đã biến chúng thành bản chất trong cách tiếp cận phát triển phần mềm của chúng tôi.

Bài viết tương tự